• Język polski w sieci dla szkół ponadpodstawowych
    Sieć jest propozycją współpracy z nauczycielami na platformie e-learningowej MOODLE. Platforma daje możliwość korzystania z zamieszczonych materiałów oraz publikowania własnych propozycji za pośrednictwem moderatora. Z sieci można korzystać jako uczestnik po dokonaniu rejestracji na www.cen.edu.pl (zapisy on-line, forma 1.13) i zalogowaniu się oraz jako gość bez klucza i loginu.