Witold Grabowski - doradca metodyczny fizyki

      Jestem nauczycielem fizyki w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie. Jako doradca wspieram nauczycieli fizyki w doskonaleniu ich warsztatu pracy. Wspomagam również nauczycieli w opracowaniu programów nauczania i podejmowaniu działań innowacyjnych. Swoje zadania realizuję poprzez prowadzenie konferencji, warsztatów, zajęć otwartych, sieci współpracy i samokształcenia oraz przez udzielanie konsultacji indywidualnych nauczycielom.

witoldgrabowski@cen.edu.pl

 

Zapraszam Państwa do uczestnictwa w szkoleniach w roku szkolnym 2023/2024:

1. Temat: Edukacja włączająca na lekcjach fizyki

    Program: Założenia edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla każdej osoby uczącej się, akty prawne

    Forma zajęć: e-learning 

    Termin: październik 2024

2. Temat: Wyniki i analiza egzaminów zewnętrznych z fizyki

    Program: przedstawienie szczegółowych danych dotyczących egzaminu maturalnego z fizyki i tendencjach w skali kilku lat

    Forma zajęć: webinarium

    Termin: 16.11.2023

3. Temat: Wybrane zagadnienia mechaniki nieba

    Program: Prawa Keplera i elementy astronomii w programie nauczania fizyki i geografii

    Forma zajęć: Stacjonarne (Obserwatorium astrnomiczne w Koszalinie)

    Termin: 25.11.2023

4. Temat: Porady i rekomendacje gotowych materiałów interaktywnych w nauczaniu fizyki

    Program: : aplety interaktywne, przydatne linki w nauczaniu fizyki, materiały filmowe doświadczeń, których skala uniemożliwia przeprowadzenie na lekcjach

    Forma: webinarium

    Termin: 07.12.2023

5. Temat: Doświadczenia umożliwiające realizacje podstawy programowej w szkole podstawowej.

    Program: doświadczenia z mechaniki, drgań i termodynamiki

    Forma: webinarium

   Termin: 22.02.2024

6. Temat: Przedstawienie Morskiego Centrum nauki w Szczecinie

    Program: przedstawienie interaktywnych eksponatów umożliwiających samodzielne przeprowadzenie doświadczeń

    Forma: webinarium

    Termin: 11.04.2024

7. Temat: Metody obserwacji nieba. Charakterystyka najbliższych obiektów astronomicznych

     Program: przyrządy optyczne  i obserwacja aktywności Słońca

    Forma: Stacjonarne (Obserwatorium astronomiczne w Koszalinie)

    Termin: 11.05.2024

Zapraszam serdecznie Państwa do uczestnictwa w sieci współpracy utworzonej dla nauczycieli fiyki - FIZYKA W SIECI. Będzie można znaleźć tam ciekawe rozwiązania metodyczne. Zapraszam Państwa na tym forum do dyskusji oraz dzielenia się własnymi doświadczeniami. Aby zostać uczestnikiem sieci, należy zapisać się online na formę 1.19

Do moich zadań należy również uczestniczenie w zajęciach otwartych z fizyki realizowanych w Państwa szkołach oraz obserwacje lekcji prowadzonych przez nauczycieli początkujących. W takim przypadku proszę o wypełnienie i przysłanie druku.

Istnieje możliwość  też przeprowadzenia przeze mnie szkolenia zespołu nauczycieli fizyki na terenie szkoły. W takim przypadku proszę o kontakt 94 34 767 33 lub na mojego maila.

Zachecam Państwa do przesyłania ciekawych artykułów metodycznych związanych z nauczaniem fizyki do prowadzonego przez Centrum Edukacji Nauczycieli BANKU DOBRYCH PRAKTYK 

Ciekawe materiały związane z dydaktyką fizyki znajdziecie też Państwo również w Zeszytach Metodycznych eduFOCUS