Witold Grabowski - doradca metodyczny fizyki

      Jestem nauczycielem fizyki w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie. Jako doradca wspieram nauczycieli fizyki w doskonaleniu ich warsztatu pracy. Wspomagam również nauczycieli w opracowaniu programów nauczania i podejmowaniu działań innowacyjnych. Swoje zadania realizuję poprzez prowadzenie konferencji metodycznych, warsztatów, zajęć otwartych, sieci współpracy i samokształcenia oraz przez udzielanie konsultacji indywidualnych nauczycielom.

witoldgrabowski@cen.edu.pl