Maciej Wiktorowski - doradca metodyczny przedmiotów zawodowych

    Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych elektronicznych w Zespole Szkół Nr 9 w Koszalinie "Elektronik". Jako doradca wspieram nauczycieli przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych w doskonaleniu ich warsztatu pracy. Wspomagam również nauczycieli w opracowaniu programów nauczania i podejmowaniu działań innowacyjnych. Swoje zadania realizuję poprzez prowadzenie konferencji, warsztatów, zajęć otwartych, sieci współpracy i samokształcenia oraz przez udzielanie konsultacji indywidualnych i grupowych nauczycielom.

     Wspieram jednocześnie pracę doradców zawodowych prowadząc sieć wparcia "Forum dobrych praktyk doradców zawodowych". Stacjonarne zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem i dają przestrzeń do wymieniania się doświadczeniami. Spotkania ułatwiają w nawiązywaniu znajowości i współpracy między poszczególnymi ośrodkami edukacyjnymi.

maciejwiktorowski@cen.edu.pl

 

 

Zapraszam Państwa do uczestnictwa w szkoleniach w roku szkolnym 2023/2024:

Warsztaty metodyczne

Warsztat 1

Adresat: nauczyciele teoretycznej i praktycznej nauki zawodu

Tytuł: Analiza wyników egzaminów zawodowych

Forma zajęć: webinarium

Program:

Założenia i narzędzia pomiaru dydaktycznego.

Narzędzia obróbki statystycznej.

Ocena umiejętności uczniów.

Wyniki egzaminu jako pomoc przy indywidualizacji pracy z uczniami.

Liczba godzin: 3

link do spotkania: https://tiny.pl/c1d34

Prowadzący: Maciej Wiktorowski

Data: 5.10.2023

Warsztat 2

Adresat: nauczyciele teoretycznej i praktycznej nauki zawodu

Tytuł: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Forma zajęć: webinarium

Program:

Rodzaje dysfunkcji.

Świat oczami ucznia z dysfunkcjami fizycznymi i umysłowymi.

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Liczba godzin: 3

Prowadzący: Maciej Wiktorowski

Data: 7.03.2024

Warsztat 3

Adresat: nauczyciele teoretycznej i praktycznej nauki zawodu

Tytuł: Pomiar dydaktyczny. Tworzenie testów sprawdzających wiedzę i analiza wyników.

Forma zajęć: webinarium

Program:

Narzędzia obróbki statystycznej wyników testów i sprawdzianów.

Tworzenie zadań testowych i egzaminacyjnych.

Analiza i interpretacja wyników.

Skuteczne formy oceniania.

Aplikacje i programy komputerowe wspomagające analizę uzyskanych wyników.

Liczba godzin: 3

Prowadzący: Maciej Wiktorowski

Data: 8.02.2024

Warsztat 4

Adresat: nauczyciele teoretycznej i praktycznej nauki zawodu

Tytuł: Realizacja zajęć w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych.

Forma zajęć: webinarium

Program:

Czym jest DUZ? (dodatkowe umiejętności zawodowe).

W jaki sposób realizować dodatkowe umiejętności zawodowe?

Organizacja DUZ – aspekty prawne i wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Liczba godzin: 3

link do spotkania: https://tiny.pl/cj7rx

Prowadzący: Maciej Wiktorowski

Data: 12.10.2023

Warsztat 5

Adresat: nauczyciele teoretycznej i praktycznej nauki zawodu

Tytuł: Warsztat pracy nauczyciela szkoły branżowej. Motywacja a nuda szkolna.

Forma zajęć: webinarium

Program:

Klasyfikacja metod nauczania i uczenia się.

Wybrane metody stosowane w praktycznym i teoretycznym nauczaniu zawodu.

Aspekty „nudy” szkolnej i sposoby jej zapobiegania.

Obudowa dydaktyczna kształcenia zawodowego.

Liczba godzin: 3

link do webinarium: https://tiny.pl/ckdf3

Prowadzący: Maciej Wiktorowski

Data: 23.11.2023

Warsztat 6

Adresat: nauczyciele teoretycznej i praktycznej nauki zawodu

Tytuł: Jak przygotować ucznia szkoły branżowej i technicznej do współczesnego rynku pracy? Umiejętności i postawy ułatwiający start zawodowy.

Forma zajęć: webinarium

Program:

Charakterystyka absolwenta.

Oczekiwania rynku pracy.

Pakiet umiejętności ułatwiający start zawodowy.

Rola nauczyciela, wychowawcy, doradcy zawodowego w procesie kształtowania niezbędnych umiejętności.

Liczba godzin: 3

Prowadzący: Maciej Wiktorowski

Data: 22.02.2024

Szkolenia Problemowe 1

Adresat: Zainteresowani nauczyciele szkoły podstawowej.

Tytuł: Realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego w kształceniu ogólnym.

Forma zajęć: webinarium

Program:

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

Nauczyciel jako doradca kariery edukacyjno - zawodowej i metody jego działania.

Struktura szkolnictwa zawodowego.

Rola nauczyciela i wychowawcy w budowaniu ścieżek edukacyjno -zawodowych.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Kursy kompetencji ogólnych i zawodowych.

Znaczenie mobilności zawodowej oraz nauka przez całe życie.

Narzędzia oraz źródła informacji przybliżające kształcenie zawodowe.

Liczba godzin: 3

link do webinarium:  https://tiny.pl/cphbp

Prowadzący: Maciej Wiktorowski

Data: 19.10.2023

Szkolenia Problemowe 2

Adresat: Zainteresowani nauczyciele szkoły ponadpodstawowej.

Tytuł: Realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego w kształceniu ogólnym.

Forma zajęć: webinarium

Program:

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

Nauczyciel jako doradca kariery edukacyjno - zawodowej i metody jego działania.

Struktura szkolnictwa zawodowego.

Rola nauczyciela i wychowawcy w budowaniu ścieżek edukacyjno -zawodowych.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Kursy kompetencji ogólnych i zawodowych.

Znaczenie mobilności zawodowej oraz nauka przez całe życie.

Narzędzia oraz źródła informacji przybliżające kształcenie zawodowe.

Liczba godzin: 3

link do spotkania: https://tiny.pl/c4j1v

Prowadzący: Maciej Wiktorowski

Data: 9.11.2023

Szkolenia Problemowe 3

Adresat: Zainteresowani nauczyciele teoretycznej i praktycznej nauki zawodu.

Tytuł: Realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego na przedmiotach zawodowych.

Forma zajęć: webinarium

Program:

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

Nauczyciel jako doradca kariery edukacyjno - zawodowej i metody jego działania.

Struktura szkolnictwa zawodowego.

Rola nauczyciela i wychowawcy w budowaniu ścieżek edukacyjno -zawodowych.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Kursy kompetencji ogólnych i zawodowych.

Znaczenie mobilności zawodowej oraz nauka przez całe życie.

Narzędzia oraz źródła informacji przybliżające kształcenie zawodowe.

Liczba godzin: 3

link: https://tiny.pl/c8rxt

Prowadzący: Maciej Wiktorowski

Data: 7.12.2023

      Do moich zadań należy również uczestniczenie w zajęciach otwartych z przedmiotó zawodowych realizowanych w Państwa szkołach oraz obserwacje lekcji prowadzonych przez nauczycieli początkujących. W takim przypadku proszę o wypełnienie i przysłanie druku.

      Istnieje możliwość  też przeprowadzenia przeze mnie szkolenia zespołu nauczycieli przedmiotów zawodowych na terenie szkoły. W takim przypadku proszę o kontakt 94 34 767 33 lub na mojego maila.

   Zachecam Państwa do przesyłania ciekawych artykułów metodycznych związanych z nauczaniem przedmiotów zawodowych do prowadzonego przez Centrum Edukacji Nauczycieli BANKU DOBRYCH PRAKTYK 

http://www.cen.edu.pl/Bank-dobrych-praktyk

     Ciekawe materiały związane z dydaktyką przedmiotów zawodowych znajdą Państwo również w Zeszytach Metodycznych eduFOCUS     

http://www.cen.edu.pl/eduFocus-zeszyty-metodyczne