• Jak podzielić treści z podręcznika dla klasy III i IV technikum?
 • Qui bene cantat bis orat - kto dobrze śpiewa, podwójnie się modli
  Wśród sześciu zadań, które realizujemy jako nauczyciele religii w ramach Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce znajdujemy dwa, które uświadamiają nam o potrzebie korzystania na naszych lekcjach z tekstów psalmów, hymnów oraz pieśni religijnych. Tymi zadaniami są: wychowanie liturgiczne oraz wychowanie do modlitwy.
 • Grywalizacja w szkole
  Słowo grywalizacja również gamifikacja czy gryfikacja (ang. gamification) od pewnego czasu zagościło na stałe wśród codziennej pracy nauczycieli także w polskich szkołach. Niektórzy podkreślają wręcz, że grywalizacja to jeden z aktualnie najnowocześniejszych trendów w edukacji. Obserwując otaczającą nas rzeczywistość, która w bardzo dynamiczny sposób ulega przemianie, można powiedzieć, że żyjemy nie tylko w globalnej wiosce, ale także w świecie, który oszalał na temat zwinnych metod zarządzania. A jeśli wszystko się ciągle i w szybkim tempie zmienia, niejako z dnia na dzień, to także współcześni nauczyciele, zmagają się z ciągłym trudem poszukiwania adekwatnych do zaistniałych sytuacji metod i narzędzi pracy, które można szybko zaadoptować w swoim warsztacie, w celu uatrakcyjnienia procesu nauczania i uczenie się.
 • Cyfrowy warsztat nauczyciela – aplikacja Trello
  Webowa aplikacja Trello jest narzędziem wizualnego prezentowania procesu planowania, śledzenia postępu wykonywanych zadań oraz podsumowania tego co zostało już wykonane z zaplanowanych przedsięwzięć. Jest to aplikacja ułatwiająca pracę w/w czynności zarówno dla pojedynczej osoby jak grupy pracującej zespołowo np. zespół klasowy. Jest ona udostępniona przez firmę Atlassian również w wersji darmowej. W przypadku wykorzystania jej w warsztacie pracy nauczyciela, ograniczenia wersji nie są w zasadzie odczuwalne, a limit dziesięciu tablic w obszarze roboczym, można wyeliminować przez usuwanie zrealizowanych już projektów.
 • Filatelistyka tematyczna na lekcji
  Bez wątpienia niejeden raz i niejeden katecheta w swoim życiu zastanawiał się, jak przybliżyć podopiecznemu nauczane treści. Przybliżyć tak, aby nie były tylko abstrakcyjnymi formami, ale stały się bardziej zrozumiałe i przekładały się na codzienne życie katechizowanego. W niemniejszym artykule przedstawię jeden ze sposobów, który może spełnić to zadanie.
 • Stacje zadaniowe na lekcji religii
  Stacje zadaniowe (przystanki edukacyjne[1]) to jedna z ciekawszych metod aktywizujących, która polega na dodaniu pewnych elementów grywalizacji na lekcji. Są to takie mechanizmy z gier jak losowość, przemieszczanie się uczniów pomiędzy kolejnymi stacjami, dokonywanie wyboru z podanych opcji, sprostanie wyzwaniom – zadaniom, które należy rozwiązać, wykonać. Lekcja z wykorzystaniem stacji zadaniowych, musi być przygotowana w formie realnych miejsc do pracy, stanowisk zadaniowych opatrzonych numerem porządkowym.
 • KARTY OBRAZKOWE NA LEKCJI RELIGII
  Talie kart, które zawierają kolorowe obrazki z postaciami ludzi, portretami, krajobrazami, roślinami, zwierzętami, budynkami, zjawiskami atmosferycznymi czy przedmiotami codziennego użytku, coraz częściej stosowane są podczas zajęć lekcyjnych. Te kolorowe i atrakcyjnie wydane karty pobudzają kreatywność i komunikację. Jak podaje wielu nauczycieli korzystających podczas zajęć z kart, obrazki na nich zilustrowane prowokują do twórczego myślenia i wydają się idealnym narzędziem, które możemy wykorzystać zarówno w celu integracji grupy, poznania się nawzajem, ale również jako narzędzie twórczych poszukiwań czy odpowiedzi na trudne pytania.
 • DROGA DO WOLNOŚCI - scenariusz lekcji
 • POMOCNA DŁOŃ – CÓŻ MAMY CZYNIĆ?
  Przykładowy scenariusz lekcji dla klas V-VIII szkoły podstawowej oraz wszystkich klas szkoły ponadpodstawowej i branżowej I stopnia.
 • ZBUDUJ CO MYŚLISZ – metoda LEGO-LOGOS
  Zapraszam do przeczytania kolejnego mojego artykułu, tym razem o metodzie LEGO-LOGOS.
 • Pocztówka - karta pocztowa na lekcji religii
  Wracając po wakacjach do szkoły, wielu z nas chciałoby, aby doświadczenie i miłe wspomnienia, związane z podróżowaniem, wypoczynkiem oraz poznawaniem nowych, ciekawych miejsc towarzyszyło nam podczas całego roku szkolnego. Taką funkcję spełniają powakacyjne pamiątki, które mogą stać się inspiracją do przygotowania ciekawej lekcji. Jedną z nich jest pocztówka – kartka pocztowa, którą sam wielokrotnie stosowałem jako pomoc dydaktyczną w celu uatrakcyjnienia przekazywanych treści, wzbudzenia refleksji nad przesłaniem obrazu przedstawionego na karcie, poszukiwania nowych skojarzeń dzięki umieszczonym na pocztówkach ilustracjom. Przychodząc na lekcję z pocztówką zachęcamy uczniów również do kultywowania takiej formy korespondencji oraz ukierunkowujemy do odkrycia własnej pasji kolekcjonowania kart pocztowych czy innym wolumenów.